Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Nye regler for EU-kontroll

I 2019 endret reglene for EU-kontroll seg. Dette innebærer blant annet at du kan utføre EU-kontrollen når du vil, så lenge det er innenfor fristen.

Større fleksibilitet for bileier

Tidligere var det siste siffer i registreringsnummeret som bestemte når bilen skulle inn til EU-kontroll, men fra og med 8.februar 2019 ble dette endret. Nå er det dato for førstegangsregistrering som danner utgangspunktet for fristen for EU-kontroll. Dette gir deg som bileier mye større fleksibilitet ved at du nå kan gjennomføre EU-kontrollen når det passer.  Er det f.eks tid for service på bilen, kan du nå velge å ta EU-kontroll samtidig. På den måten slipper du flere turer på verkstedet. 

Det er viktig å merke seg at fristen er absolutt. Dette gjelder for både gjennomføring av EU-kontroll, samt eventuelle utbedringer. Derfor er det viktig at du booker EU-kontroll i god tid før fristen går ut.

 

Hvor ofte skal bilen min ha EU-kontroll?

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

 

Den nye ordningen gjeldende fra 8. februar fases inn etter hvert som bilene kommer inn på kontroll. Det er altså ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Som bileier kan du forholde deg til den fristen du fikk ved forrige EU-kontroll, til det gjennomføres en ny kontroll. For nye biler registrert etter 8. februar er det de nye reglene som gjelder.

 

Når er fristen for å ta EU-kontroll?

Er du usikker på når fristen for EU-kontroll på din bil er, kan du enkelt sjekke dette her

 

Strengere krav til kontrolløren

Det stilles nå også strengere krav til kontrolløren, hvor obligatorisk opplæring og vandel i tillegg til fagbrev er et krav. Kontrolløren vil med sin faglige kompetanse ha hovedansvaret for at kontrollen gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk, og at dette vurderes objektivt. Utstyrskrav til utførelse av kontrollen er også endret, hvor man har spesialtilpasset et eget område for utførelse av kontrollen.

 

Trenger du å bestille tid til gjennomføring av EU-kontroll?

 

Les også: